O tym , jak zdobyć, najlepszych z najlepszych pracowników SPA, w miesięczniku

„HOTELARZ Nr 07/2020” 

ManagerSPA FacebookBlog SPA