Kontrolujemy, badamy satysfakcję gości ale także dbamy o biznes Inwestorów SPA. Nie każdy musi sobie dobrze radzić na tym trudnym rynku. Problemy z oceną jakości usług SPA, rentownością, zarządzaniem czy tez standardami jakości to wszystko jest poddawane ocenie i weryfikacji. Audyty to oferta dla obiektów, które już działają ale czasami napotykają na problemy. Osobiste zaangażowanie, czasami uniemożliwia obiektywną ocenę która jest niezbędna dla wprowadzenia zmiany, która może okazać się sukcesem. Audytowane obiekty SPA, osiągają, po wprowadzonych zmianach  znaczący wzrost sprzedaży w obszarze usług oraz sprzedaży detalicznej SPA.

ManagerSPA FacebookBlog SPA